Vælg det rette hjul

Studer de følgende emner, inden du vælger hjul. De vil hjælpe dig med at finde de rette hjul til forskellige formål.

Hvis du har flere spørgsmål eller ønsker flere tips, er du velkommen til at kontakte os.

 

1. Konstant eller lejlighedsvis brug

Hvis udstyret kun skal flyttes af og til, er det først og fremmest den maksimale belastning der afgør, hvilken hjultype, der skal anvendes. Også miljøet kan stille yderligere krav.

Ved kontinuerlig anvendelse er sagen anderledes. Så skal hjulet vælges med omhu, eftersom de på afgørende vis indvirker på hele udstyrets eller apparatets livslængde, arbejdseffektivitet og sikkerhed.

Hjul-lejer

2. Lejer

Det kan ikke betale sig at slække på lejernes kvalitet, især ikke hvis udstyret ofte skal flyttes. Jo bedre lejerne er, desto lettere og mere effektivt forløber arbejdet.

For at flytte en last på eksempelvis 150 kg kræves der ca. 50% mere kraft, hvis man anvender glidelejer, end hvis man anvender kuglelejer.

Startmodstanden, dvs. den kraft der er nødvendig for at sætte et stillestående hjul i gang, reduceres ved valg af et kugleleje.

Manner hjul er monteret med glidelejer eller kuglelejer

Glidelejet er den enkleste og billigste lejetype. Det roterer direkte på akslen eller på en bøsning.

De fleste af vores hjul er monterede med tætnede 2RS kuglelejer. De er nemme at bevæge, vedligeholdelsesfrie og holdbare. Kuglelejerne er enten placeret i centeret eller på hver side af navet.

Hjul-maksimal-belastning

3. Maksimal belastning af hjulet

Bæreevnen på et hjul udregnes ved at dividere den totale vægt for en firehjulet vogn med tre, eftersom udstyr ofte kun kører på tre af hjulene.

Alle belastningsværdier i dette katalog gælder ved manuel brug i normale temperaturer. Max hastighederne er 3-4 km/t afhængig af hjultypen.

Hvis forholdene er ekstreme, tøv ikke med at kontakte salgsafdelingen.

Hjul-stødbelastning

4. Stødbelastning

Stødbelastning kan for eksempel opstå, når der køres over en dørtærskel eller andre forhindringer.

Hvis stødbelastninger ikke kan forhindres, gør man klogt i at være forberedt. Vælg derfor nogle af følgende alternativer:

• Elastisk bane

• Større diameter

• Ekstra stor bæreevne

• Stødabsorberende funktion i hjulet

(Divider den samlede totalvægt med højst 2)

Hjul_slidbaners_hårdhed

5. Overflade og omgivelser

Jo mere ujævnt et underlag er, desto større hjul og blødere slidbane bør vælges.

Vi anbefaler at bruge et blødt hjul til en hård overflade og til en blød overflade et hårdt hjul.

Hvis gulvet er jævnt, og der er gode forhold kan slidbanen vælges mere frit.

Hvis der er tråde på gulvet, vælges et hjul med trådbeskytter.

Vær også opmærksom på temperaturen (punkt 7) samt fugt og kemikalier (punkt 8).

6. Slidbanemateriale

Materialet i hjulets slidbane er en tredje afgørende faktor ud over hjulets diameter og lejer, med hvilken man kan mindske rullemodstanden.

Hjul-temperatur

7. Temperatur

Bæreevner angivet i kataloget er ved normale temperaturer (+15– +25 °C). Vær opmærksom på, at kapaciteten kan være væsentlig anderledes, hvis hjulet bruges i temperaturer uden for dette område.

Nedenstående tabel viser temperaturgrænserne for forskellige slidbanematerialer. Minimumtemperaturerne gælder ikke ved stødbelastninger. Ved temperaturer under nul reduceres stødbelastningsmodstanden. Hvis hjulene anvendes ved temperaturer under –25 °C, også selvom det kun sker periodisk, bør der anvendes specialsmøremiddel.

BEMÆRK!

Hvis hjulet indeholder forskellige materialer (center/slidbane), bestemmes varmebestandigheden af den laveste temperatur.

Ved varmebestandig gummi varierer modstanden afhængigt af typen af gummi; se "Varmebestandige hjul" for mere information.

Hjul_kemisk_holdbarhed

8. Kemisk holdbarhed

Ved valg af slidbanematerialet skal eventuelle kemiske komponenter, der findes i arbejdsmiljøet, overvejes. I nedenstående tabel ses, hvordan de forskellige slidbaner tåler kemikalier.

Venligst kontakt os, såfremt et kemikalie savnes i nedenstående tabel. Tabellen er ikke juridisk bindende.

Hjul_montering

9. Montering

Vælg den bedst egnede metode til fast-gørelse til møbler eller udstyr. Manner transporthjul kan monteres på
følgende måder:

Hjul_med_eller_uden_bremser

10. Med eller uden bremser?

På Mannerhjul er bremsen generelt monteret på drejegaflen bagud i forhold til kørselsretningen. I nogle modeller er bremsen på forsiden af gaflen.

Enkeltbremsen låser hjulet fra at dreje.

Totalstopbremsen forhindrer hjulet i at dreje og gaflen fra at svinge.

Hjul_retningsspærre

11. Retningsspærre

Retningsspærren låser gaflen i kørselsretningen.

En retningsspærre letter håndtering af møbler eller udstyr.Det er ofte den enkleste og billigste måde, hvorpå man kan optimere håndteringen.

Selv ét hjul med retningsspærre gør det lettere at køre en vogn lige i f.eks. lange gange. Når spærren frigøres, kan alle hjul drejes, og udstyret er let at manøvrere i trange lokaler.

12. Kombinationer

Udstyrets egenskaber kan skræddersys til forskellige forhold og anvendelser ved at vælge forskellige kombinationer af drejelige og faste hjul og aksler.

 • Hjul_kombinationer_billede1
  Let last, trang plads

  Med fire svingbare hjul kan lette laster nemt manøvreres selv på en trang plads (billede 1).

 • Hjul_kombinationer_billede2
  Tung last, megen plads

  To svingbare hjul og to faste hjul er godt, når tunge laster skal transporteres i store rum (billede 2).

 • Hjul_kombinationer_billede3og4
  Tung last, trang plads

  Her er to svingbare hjul samt en aksel med to hjul den mest velegnede løsning. De midterste hjul er noget større og bærer derfor hoveddelen af lasten (billede 3).
  Fire svingbare hjul samt en aksel er en god løsning til meget tunge laster (billede 4).